Po pripovedi vaščanov, je bila prva oblika skrbi za varstvo otrok (staršev ki so bili večidel zaposleni na polju) organizirana v času 2. svetovne vojne in so jo organizirali takratni okupatorji v eni izmed vaških hiš. Zagotovo jih ni vodila skrb za najmlajše, pač pa ponemčevanje domačega prebivalstva. O tej obliki varstva nimamo nobenih zapisov.

Nekaj let pred začetkom delovanja našega vrtca je bil za otroke pred vstopom v šolo organiziran skrajšan program Priprave na vstop v šolo. Izvajale so ga učiteljice podružnične šole in otroke učile abecede, pisanja, računanja…………..

 Vrtec Cven je začel delovati pred tridesetimi leti, jeseni 1978, v starejši stanovanjski hiši- razporeditev prostorov je bila tipična za panonski tip hiše t. j. večja in manjša soba, kuhinja, hodnik, manjše sanitarije. Za namen dejavnosti so hišo prilagodili le z notranjo opremo (pohištvo, sanitarije). Na razpolago je bilo tudi nekaj (večinoma rabljenih) igrač……….

Starši so imeli kar nekaj časa pomisleke ob novih metodah in oblikah dela. Kot so bili vajeni so pričakovali, da bomo vzgojiteljice (predvsem otroke pred vstopom v šolo) otroke naučile abecede, pisanja in branja ter računanja…..kar veliko truda smo vložile v to, da smo starše prepričale – da vrtec ni šola.

Prvih deset let je močno zaznamovalo večno pomanjkanje materiala, predvsem za izvajanje likovne dejavnosti. To so bili časi »stabilizacije«, ko se je varčevalo do skrajnih meja. Vzgojiteljice smo poprijele za vsako delo. Starši in otroci so nas pogosto videli kako smo čistile prostore, barvale zunanja igrala…..samo da bi bilo otrokom lepše.

Drugo desetletje je potekalo v nenehnih lepotnih popravkih na in v zgradbi. Število vpisanih otrok je naraščalo, vzgojiteljice pa preobremenjene…..To so opazili tudi starši in prav z njihovo pomočjo in pomočjo prebivalcev vseh treh vasi je steklo kolesje za zidavo novega vrtca.

Tretje desetletje je potekalo v znamenju sprememb. Dobili smo lastno državo Republiko Slovenijo. Sprejeli so nas v EU…..

 Vrtci so se iz vzgojno –varstvenih  organizacij preimenovali v vzgojno-izobraževalne ustanove. Dolgo časa so strokovnjaki in politiki potrebovali, da so uvideli kaj vse otroci v vrtcu počnejo in kaj vse pridobijo.

Spremenili so se Standardi in normativi za predšolsko vzgojo. Število otrok v skupinah se je tako zakonsko omejilo, sočasnost dveh odraslih pa je postalo obvezno.

Vselili smo se v novo zgradbo in dočakali nov program za delo s predšolskimi otroki – Kurikulum za vrtce. Za vzgojiteljice se je uvedel višješolski in leto pozneje še visokošolski študij. Ob uvedbi 9-letne OŠ smo izgubili eno generacijo otrok.

 Počasi vstopamo v četrto desetletje…..le kaj nam bo prineslo?

 Kako smo preživljali teh trideset let pa ……..

 IZ KRONIKE

 ŠOLSKO LETO 1978/79

Vrata vrtca so se prvič odprla 1.9. 1978  in vanj je pogumno stopilo 43 otrok, vzgojiteljici Neva Karba in Biserka Patty, varuhinja/čistilka Ana Zemljak in kuharica Marija Kosi. Kurjač, Viktor Krajnc, je že skrbel za kurjavo v podružnični šoli. Ampak vrtčevska lončena peč mu je vsako jutro na vse špranje pridno puhala dim…..in ko je bil dobre volje je otrokom na tablo zelo rad (in lepo) risal konje. Na zadnjem roditeljskem sestanku je bila glavna tema izvedba akcije za ureditev otroškega igrišča in centralne kurjave v vrtcu in šoli.

Julija in avgusta je bil vrtec zaprt.

Ravnatelj: Potočnik Vladimir

 ŠOLSKO LETO 1979/80

Vpisanih je bilo 38 otrok. Kuharica Marija je dala odpoved in na njeno delovno mesto je bila sprejeta Majda Stajnko.

Novembra nas je zapustila vzgojiteljica Neva. Namesto nje je prišla Vanja Lah.

Nekateri starši vpisanih otrok so sodelovali v delovni akciji in otrokom na igrišču naredili peskovnik obdan z lesenimi bruni (ki so jih darovali). Do konca šolskega leta smo peč «puhačko« nadomestili s centralno kurjavo in dozidali dimnik. V mesecu januarju smo dobili Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. 4. maja je umrl predsednik SFRJ – Tito.

Avgusta je bil vrtec zaprt.

 ŠOLSKO LETO 1980/81

Vpisanih je bilo 33 otrok. Mesec september je postal mesec prilagajanja otrok na novo okolje in sredino. Namesto Vanje Lah je zaposlena Jožica Kosi. Dobili smo novega hišnika – Jakoba Mariniča.

Pedagoški vodja : Helena Gnezda (VVO Ljutomer). V mesecu maju nas je pretresla  nesrečna smrt našega malega šolarja…..Po uspešni zaključni prireditvi so si starši z zanimanjem ogledali razstavo otroških izdelkov.

V avgustu je bil vrtec zaprt.

 ŠOLSKO LETO 1981/82

Ponovno je bilo vpisanih 33 otrok. V Tednu otroka smo popoldan v vrtec prvič povabili otroke ki ga sicer niso obiskovali. Decembra so nas šolarji razveselili z lutkovno predstavo »Zajčkova hišica«. V marcu so si otroci, “Priprave na šolo”, začeli umivati zobe pod strokovnim vodstvom ge. Nade Bogataj. Obiskala nas je svetovalka Zavoda za šolstvo – tov. Jana Kolarič. V poletnih mesecih so nam prijazni vaščani iz podarjenih brun izdelali vlak, avtomobila, mizico s stolčki in jih namestili na igrišču.

V avgustu je bil vrtec zaprt.

 ŠOLSKO LETO 1982/83

Vpisanih je bilo 38 otrok, od tega v PŠ 25 otrok. Pedagoški vodja: Frančka Vidovič (VVO  Ljutomer)

Ravnateljica: Ivanka Korošec

Otroci PŠ so prvič tekmovali za Športno značko ter izpolnjevali naloge v Prometni knjižici. Ob koncu šolskega leta je večina otrok prebolevala vodene koze. Težave pri izvajanju vzgojnega programa nam je povzročalo pomanjkanje materiala za delo – predvsem lepila, barvic, risalnih listov….

Vrtec je bil avgusta zaprt.

 ŠOLSKO LETO 1983/84

Ob začetku je bilo vpisanih 35  in ob koncu šol. leta 41 otrok. Nekaj časa smo bivali v učilnici 3. razreda podružnične šole. Medtem so nam v vrtcu zamenjali pode, povečali sanitarije (prostor za brisače), podprli strop v PŠ, vstavili novi okni na hodniku in opremili kuhinjo z novimi kuhinjskimi elementi. Vse prostore smo prebelili  in namestili nove flanelografe.

Proti koncu šolskega leta so se pri otrocih ponovno pojavile vodene koze. Vse šolsko leto smo se otepali uši.

 ŠOLSKO LETO 1984/85

Vpisanih je bilo 34 otrok. Zaradi večmesečnega bolniškega staleža vzgojiteljice smo imeli velike kadrovske težave. Še posebej težko je bilo med osmo in deseto uro, ko je zaradi deljenega delovnega časa varuhinje, obe skupini otrok (34!!!) prevzela ena sama vzgojiteljica. Šele proti koncu šolskega leta nam je za dve uri priskočila na pomoč učiteljica in po sedmih mesecih smo končno dobili v skupino novo vzgojiteljico – Marijo Babič.

V maju smo na igrišče namestili nova igrala – dve vozili, utico in mizico s stolčki. Prejšnja lesena igrala so nam zaradi preslabe zaščitenosti (zaradi varčevanja z zaščitnim premazom) propadla. Dobili smo tudi štiri žoge.

Vrtec je bil v avgustu zaprt.

 ŠOLSKO LETO 1985/86

Vpisanih je bilo 34 otrok.

Zaradi ostre zime in obilice snežnih padavin so se zimske počitnice podaljšale za en teden in vrtec je v tem času obiskovalo le deset otrok. Otroke ki so zapuščali vrtec smo na zaključni prireditvi obdarili s hranilniki, ki nam jih je podarila Ljubljanska banka. Vrtec je bil odprt oba meseca. V obeh mesecih je bilo prijavljenih le po pet otrok – pa še ti niso vedno prihajali. V tem času smo delavke koristile dopust.

ŠOLSKO LETO 1986/87

Ob začetku je bilo vpisanih 33 otrok, na koncu šol. leta pa 40 otrok. Decembra smo si izposodili videorekorder in v vrtcu prvič gledali risanke. To je bilo doživetje……

Izvedlo se je popravilo kanalizacije, delna zamenjava od vlage razpadajočih stenskih oblog in beljenje kuhinje.

Vrtec je bil ponovno avgusta zaprt.

ŠOLSKO LETO 1987/88

Na začetku je bilo vpisanih 38 otrok na koncu šol. leta pa kar 43 otrok (PŠ-25). V popoldanskem času smo enkrat mesečno začeli, za otroke ki vrtca ne obiskujejo, izvajati Cicibanove urice – prihajalo je 18 otrok.

Po zaključni prireditvi na prostem, smo prvič izvedli piknik z zabavnimi igrami.

 V juliju sva vzgojiteljici prepleskali igralnici, garderobo/hodnik in umivalnico. Zunanja igrala sva premazali z zaščito (tudi tokrat sva morali varčevati z uporabo zaščitnega premaza).

Vrtec je bil avgusta zaprt.

ŠOLSKO LETO 1988/89

Vpisanih je bilo 34 otrok.

V mešani (beri: heterogeni) skupini se je povečalo število triletnikov in zaradi nefunkcionalnosti prostorov se je pokazala potreba po stalni prisotnosti varuhinje v skupini.

Novost v izvajanju vzgojnega dela je načrtovanje v tematskih sklopih ki se povezujejo v tromesečnem načrtovanju. Priprav ne zapisujemo več v za to namenjeno tiskovino, pač pa jih zapisujemo v zvezek.

Zakon o varnosti v prometu se je spremenil in od letos dalje otroci več ne smejo sami v vrtec – vedno v spremstvu.

Prostori so vedno bolj prepojeni z vlago, zatohlim zrakom, obloge razpadajo, v podu so zazijale luknje, v umivalnici imamo nenehne poplave (greznica).

Letos smo dobili v skupine 20 slikanic, dva dojenčka, prvo pleteno sedežno garnituro za kotiček, dve zibki, konstrukcijsko igro….

Desetletnico delovanja smo praznovali na novoletni prireditvi v dvorani Zadružnega doma Cven.

Pred vrtcem smo lično urejeni cvetlični gredici dodali še zelenjavno.

Zamenjali sva straniščne pokrove.

Zima je imela le en snežni dan, marca in aprila je bilo zelo vroče, maja se je ohladilo in junijsko deževje je povzročilo poplave (Mura, Gezove jame).

Vrtec je bil avgusta zaprt.

ŠOLSKO LETO 1989/90

Vpisanih je bilo 31 otrok, prvič smo v mlajšo skupino sprejeli 18-mesečnega otroka. V mesecu avgustu so nam zamenjali stenske obloge – lakirale smo jih pa same.

Skupno s starši smo se odpravili peš do Mure in ob koncu šol. leta na izlet v Radence.

Pedagoško vodenje za vrtce pri OŠ v občini je prevzela Bernarda Fras (Vrtec Veržej).

V juliju so vrtec obiskovali štirje otroci, avgusta je bil vrtec zaprt.

ŠOLSKO LETO 1990/91

V tem šol. letu je bila starost vpisanih otrok v mešani skupini nižja kot sicer. Ponovno se je še bolj kot sicer kazala potreba po stalni prisotnosti varuhinje v tej skupini (zaradi nefunkcionalnosti prostorov, nege).

Da bi kadrovski primanjkljaj nekako premostili sva uvedli premično malico – v eni igralnici je bila malica, v drugi so se otroci ta čas igrali.

Prišlo je do sprememb v načrtovanju, Vzgojni program je ukinjen – uvaja se projektno delo po interesu otrok.

S starši in otroki smo ob koncu šol. leta šli na izredno zanimiv izlet na letališče v Rakičan in temu je sledil še piknik na igrišču našega vrtca.

Zaradi 10-dnevne vojne smo si v kletnih prostorih šole uredili zaklonišče. Avgusta je bil vrtec zaprt.

ŠOLSKO LETO 1991/92

Vpisanih je bilo 33 otrok, prevladovali so mlajši – zato smo formirali dva kombinirana oddelka.

Načrtovanje je potekalo v obliki tematskih sklopov – vsebine sva izbirali v glavnem po interesu otrok.

Predvsem v prvi polovici leta je v igri otrok močno prevladovala igra vojne…….

Ob koncu šol- leta smo končno na steno vrtca pritrdili napi VRTEC CVEN (po štirinajstih letih delovanja vrtca).

V juliju so vrtec obiskovali štirje otroci, avgusta je bil vrtec zaprt – v tem času so obnovili streho.

ŠOLSKO LETO 1992/93

Na začetku je bilo vpisanih 26 otrok, ob koncu pa 36. V mešani skupini smo imeli prvič dva otroka stara 14 mesecev.

Skupno s starši smo uspešno izvedli delovno akcijo in obnovili igrišče – namestili smo dve gugalnici, večjo mizo s klopema in avtomobilom. Z odstranitvijo polovice grmovja ob šoli smo pridobili dodatno igralno površino. Vse dogajanje smo prvič  posneli.

V tem šolskem letu smo imeli nekaj več denarja na razpolago za nabavo prepotrebnih igrač.

 V juliju je vrtec obiskovalo do sedaj najvišje število otrok – 14; avgusta je bil vrtec zaprt.

ŠOLSKO LETO 1993/94

Na začetku leta je bilo vpisanih 32 otrok, na koncu pa 42. Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja kadra sta obe skupini mešani. Vzgojiteljici sva začeli delati (izmenično) ob 5.30 uri, da bi zapolnili kadrovsko praznino ob času ko se odvijajo dejavnosti.

Število otrok ki so obiskovali Cicibanove urice se je prepolovilo, zato sva je enkrat mesečno vključevali v obstoječi skupini (8 otrok).

V sklopu zaključka šol. leta smo si ogledali Vrtec Rakičan, grad in konjušnico – otroci so se lahko preizkušali kot jahalci.

Vrtec je bil avgusta zaprt.

ŠOLSKO LETO 1994/95

Vpisanih je bilo 53 otrok. Številčnost je prinesla dve pomembni spremembi – selitev obeh skupin v dva razreda podružnične šole. Kljub delu s selitvijo in urejanjem /prilagajanjem prostorov za bivanje predšolskih otrok, smo bili vsi veseli večjih, svetlejših prostorov. Druga sprememba je bila kadrovska – varuhinja ja prenehala z deljenim delovnim časom in je bila lahko ves čas prisotna pri najmlajših, kot varuhinjo smo zaposlili Marijo Nonkovič.

Na zaključni prireditvi s piknikom nas je bilo že okoli 130……zato je organizacija zahtevala veliko dobre volje.

ŠOLSKO LETO 1995/96

Vpisanih je bilo 58 otrok. Formirala se je tretja skupina in zasedla še eno učilnico v nadstropju. Danica Kovačič je bila sprejeta na del. mesto varuhinje, Anica Erhatič pa čistilke – tako varuhinjam ni bilo več potrebno čistiti prostorov.

Nekaj otrok je prvič letovalo na Glažuti (5 dni – v vrtčevski organizaciji).

Prvič se je zgodilo, da  je nekdo od občinskih zaznal našo stisko in začel (tudi na izredno močno in  odločno pobudo staršev) razmišljati o rešitvi tega problema – to je bil župan Ludvik Bratuša. Naše težnje po gradnji novega vrtca so odločno podprli krajani vseh štirih vasi in se na referendumu odločili za krajevni samoprispevek za gradnjo novega vrtca.

Vrtec je bil prvič v letih delovanja odprt tudi en teden v mesecu avgustu.

ŠOLSKO LETO 1996/97

Vpisanih je bilo 46 otrok in naše gostovanje v učilnicah se je zavleklo v tretje leto.

Prvič imamo čisto skupino 1-3 leta starih otrok in smo zato nabavili dve otroški posteljici, previjalno mizo in bojler za toplo vodo v skupini najmlajših.

ZKO je prvič organizirala Lutkovni abonma za predšolske otroke.

Vrtec je bil v avgustu zaprt.

ŠOLSKO LETO 1997/98

Vpisanih je bilo 52 otrok, razporejenih v tri skupine. Tretjo skupino je kot vzgojiteljica vodila Marija Nonkovič.

V septembru je bil sprejet Zakon o vrtcih, ki je prinašal veliko sprememb v vsebinskih, kadrovskih in materialnih pogojih – na boljše.

Novembra smo se selili v Zadružni dom in v njem pričarali tri igralnice ter kuhinjo. Delo je bilo zelo težavno saj nas je motil medsebojni hrup in pomanjkanje svetlobe.

Dnevno smo skozi okno opazovali rušenje starega vrtca in rast novega. Do konca šolskega leta je bil zgrajen, ni pa bilo opreme……

Prvič bo vrtec odprt oba meseca – julija je bilo v skupinah rekordno število otrok 28.

ŠOLSKO LETO 1998/99

Kljub pričakovanju da bo otroški živ-žav 49 vpisanih otrok zapolnil prostore novega vrtca, smo začetek šol. leta zaradi neopremljenosti novega vrtca začeli v dvorani Zadružnega doma Cven. Selitev v novo zgradbo je potekala v drugi polovici decembra, uradno otvoritev s prireditvijo pa smo izvedli v marcu 1999. V pomladnih mesecih se je število vpisanih otrok povečalo za 11 otrok.

 V kolektivu se nam je pridružila Marjeta Kuhar.

S ped. vodjo Bernardo Fras smo na strokovnih aktivih obravnavale osnutek Kurikula za vrtce in se ob koncu leta prijavili za poskusno uvajanje le-tega.

Vrtec je bil zaprt 15 dni v mesecu avgustu.

ŠOLSKO LETO 1999/2000

Na začetku šol. leta je vrtec obiskovalo 61 otrok in na koncu 69. Že v  septembru smo oblikovali četrti oddelek in ga naselili v učilnico podružnične šole. Tudi kadrovsko smo se okrepili z dvema pom. vzgojiteljic – Mojco Korošak in Kristino Vargazon.

Ministrstvo za šolstvo nas je izbralo za poskusno uvajanje Kurikula za vrtce, kar je pomenilo intenzivno delo celotnega tima za razumevanje, sprejemanje in prakticiranje.

Na zaključni prireditvi smo se prvič (in verjetno zadnjič) poslovili od kar dveh skupin bodočih šolarjev.

V avgustu je bil vrtec zaprt devet delovnih dni.

ŠOLSKO LETO 2000/01

Vpisanih je bilo 54 otrok in smo se lahko razporedili v tri skupine. Šola je začela s poskusnim uvajanjem 9-letne OŠ, kar je za nas pomenilo izgubo šestletnikov.

Zaradi ustanovitve novih manjših občin se je ukinila dosedanja oblika ped. vodenja. Dodelili so nam novo ped. vodjo Anastazijo Brezovar ( Vrtec Ljutomer). Vzgojiteljica Marija Nonkovič je prešla v oddelek podaljšanega bivanja na podružnični šoli . V vrtcu smo zaposlili Matejo Horvat – pom. vzg. Biserka Škrinjar je diplomirala na visokošolski smeri Predšolska vzgoja.

Vse leto je bila najstarejša skupina zelo mobilna v ogledovanju tovarn, proizvodnje….prvič smo združili z vrtci v občini za izvedbo Vrtca v naravi – Pohorje.

ŠOLSKO LETO 2001/02

Vpisanih je bilo 47 otrok. Na delovno mesto vzgojiteljice smo sprejeli Matejo Šumenjak. V mesecu juniju se je upokojila Ana Zemljak in na njeno mesto smo začasni sprejeli Kristino Vargazon.

Letos smo se povezali s TD CVEN in v času prvega mraka izvedli zelo doživeto in lepo jelkovanje na prostem. V podružnični šoli je zaživela šolska knjižnica, ki jo je vodila Silva Kosi. Tako otrokom ni bilo treba za izposojo prinašati knjig iz knjižnice v Ljutomeru saj so si jih lahko izposojali kar v šolski knjižnici.

Na prireditvi ob občinskem prazniku smo prejeli posebno priznanje za najlepše urjen vrtec v občini. Prijeten občutek za vložen čas in trud vseh zaposlenih – posebno naše vrtnarice Jožice.

V počitnicah je vrtec obiskovalo 20 otrok, zaprt je bil en teden v avgustu.

ŠOLSKO LETO 2002/03

Vpisanih je bilo 36 otrok (na koncu 40). Glede na nižji vpis smo imeli na razpolago tudi manj kadra – kar smo »krpali« z delavkami javnih del (s primerno izobrazbo).

V skupno dejavnost smo uvedli Miš –maš t.j. dan ko se otroci vključujejo v dodatne dejavnosti po interesu in želji za sodelovanje. Vse tri skupine so »odprle vrata« in otroci so se odločali v kateri od ponujenih dejavnosti bodo sodelovali.

V okviru prioritetne naloge »Z gibanjem do zdravja« smo aktivno vključevali starše(sprehodi, kolesarjenje, športno-zabavne igre).

Tropska vročina je vladala čez celo poletje- ko smo imeli prvič vrtec odprt neprekinjeno oba meseca. Suša je in vročina sta nam uničili cvetlične gredice in travo. Na prostem smo se lahko zadrževali le do 10. ure.

ŠOLSKO LETO 2003/04

Vpis 33 otrok je botroval formiranju dveh skupin. Tretjo igralnico smo odstopili 1. razredu 9-letne OŠ, ki se je začela redno izvajati.

V oddelku prvega starostnega obdobja smo končno pridobili manjkajočo kopalno kad s tušem.

Slovenija je bila sprejeta v NATO in EU.

ŠOLSKO LETO 2004/05

Vpisanih je bilo 27 otrok, v pomladnih mesecih pa smo v skupinah dosegli maksimalno dovoljeno število otrok in nismo mogli sprejeti nobenega več.

S starši smo izvedli akcijo obnove igral na igrišču (barvanje, cvetlična greda), pomagali so tudi otroci.

V počitniških mesecih so nam pomagale dijakinje gimnazije F. Miklošiča – Vzgojiteljska smer.

ŠOLSKO LETO 2005/06

Vpisanih je bilo 28 otrok, število je ostalo nespremenjeno do konca šol. leta. Obiskanost popoldanskih dejavnosti za otroke in starše je bila povsem na dnu. V naše življenje se je zajedel nov potrošniško kapitalistični vzorec v katerem so notranja zadovoljstva pogojena z materialnimi dobrinami…….

Ciciklub  je že četrto leto z donacijo knjig obdaroval otroke ki so uspešno opravili vse »naloge« Predšolske bralne značke.

V avgustu je bil vrtec devet dni zaprt.

ŠOLSKO LETO 2006/07

Že na začetku šolskega leta je bila skupina drugega starostnega obdobja zapolnjena do maksimalno dovoljenega števila, skupina prvega starostnega obdobja pa od februarja 2007.

Prvič smo se vključili v Unicef-ovo humanitarno dejavnost »Punčka iz cunj«. V bolj obiskani popoldanski delavnici smo z otroki in starši šivali punčke in jih poslali v prodajo. Obiskali smo Škratovo deželo (Slovenj Gradec) kar je bilo za otroke prav posebno doživetje.

Sodelovali smo v projektu TZ Slovenije – Turizem in vrtec.

ŠOLSKO LETO 2007/08

V poletnih mesecih se je upokojil hišnik Jakob Marinič in na njegovo mesto smo sprejeli Milana Erhatiča.

Vpisanih je bilo 43 otrok in formirale so se tri skupine. Na delovno mesto vzgojiteljice smo sprejeli Bredo Munda in pom. vzgojiteljice Petro Cvetko.

Kot že vsa leta od ustanovitve oddelka za predšolsko vzgojo (Gimnazija Ljutomer) smo imeli tudi letos na praksi dijakinje.

Starejša skupina se je intenzivno vključevala v razpisane projekte. Prvič smo sodelovali v projektu EU »Pomladni dan« in se v izvedbenem delu povezali z Vrtcem Petišovci. Otroci so v okviru projekta spoznavali naše sosednje države, njihovo kulturo in jezik (peli pesmi v vseh štirih jezikih).

Celoten vrtec se je vključil v izvedbo inovacijskega projekta »Zdravo s soncem«.

Ob Dnevu družine smo izvedli 1. Rogljičkov pohod – v slaščičarno Rogljiček v Pristavi.

Letošnje leto smo izvedli kar nekaj izboljšav – tako v zgradbi kot tudi v obogatitvi igrač.

V pisarno vrtca smo dobili rabljen računalnik.

Letos so otroci po dolgem času zopet intenzivneje prebolevali vodene koze.

V počitniških mesecih je vrtec obiskovalo 32 otrok, vrtec  je bil zaprt devet delovnih dni v mesecu avgustu.