V ČETRTEK, 9. 2. 2016 je bilo izvedeno šolsko tekmovanje Kresnička iz znanja naravoslovja, ki ga pripravlja DMFA (Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Tekmovali so učenci  3., 6. in 7. razredov. Učenci so lahko dosegli bronasto priznanje.

 

V 6 in 7. razredih je pod mentorstvom Renate Bajzek tekmovalo 15 učencev, od katerih je osem učencev: Sara Vebarič, Žiga Dunaj, Nena Horvat, Živa Smodiš, Marija Markrab, Pia Artenjak, Anika Zadravec, Matic Sever, doseglo bronasto priznanje.

 

V 3. razredih je pod mentorstvom Martine Kuzma tekmovalo 16 učencev, bronasto priznanje so dosegli učenci: Ema Zanjkovič, Naja Karba, Ivana Karolina Budna, Jakob Varga, Žiga Borko, Iva Racman .

       

                                                       Zapisala: Martina Kuzma