Spoštovani starši in učenci 9. razreda,

obveščamo vas, da je na spletnih straneh  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2019/2020 na naslovu: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/