Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni je potekalo
11.10.2019 na naši šoli, državno pa bo potekalo jutri, v soboto
16. 11. na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota.
Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 28 učencev, od katerih
je 15 učencev doseglo bronasto priznanje.
Na državno tekmovanje so se uvrstile prve tri najbolje
uvrščene učenke na šolskem tekmovanju:
 Živa Smodiš,
 Vita Pihlar in
 Nena Horvat.

Zapisala mentorica:
Renata BAJZEK