Ministrstvo je objavilo  nov rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021.

Nov rok za prijavo v srednje šole in dijaške domove je 11. maj 2020. Do tega roka morajo oddati prijavnico tudi tisti učenci, ki še niso opravili preizkusov nadarjenosti in tudi tisti, ki se prijavljajo v športne oddelke. Preizkusi nadarjenosti in razgovori s kandidati za vpis v športne oddelke bodo potekali med 1.6.2020 in 6.6.2020.  Učenci bodo vabljeni k preizkusom nadarjenosti s strani srednjih šol. O rezultatu boste obveščeni do 10. junija. Prenosi prijav v drugo šolo bodo možni do  16. junija 2020. Šole, ki bodo omejile vpis bodo to objavile 26.6. 2020.  Vpis v srednje šole bo potekal med 30. junijem in 6. julijem. Podrobnejše informacije so v priponki.

Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192. Kandidati naj prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (učenec in starš) in jo pošljejo na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole. Če bodo kandidati pošiljali prijavnico po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost pošljejo tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole. Na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnatelja osnovne šole.

Za dodatna pojasnila me lahko pokličete GSM: 041 702 504 oz.  pišete e-pošto  jelka.kodba@guest.arnes.si

Lepo pozdravljeni, Jelka Kodba

Nov-rokovnik-za-prijavo-in-vpis-v-SS-INFO-ZA-SPLET (1)