Spoštovani učenci, njihovi starši in sodelavci!

S ponedeljkom, 22.2.2021 bo tudi naša osnovna šola odprla svoja šolska vrata za vse učence, torej tudi za 2. in 3. triletje. Dogodek je dolgo in težko pričakovan, temu potrjuje velika večina učencev in njihovih staršev. Tudi učitelji se popolnoma strinjamo!

Prosimo, da si ogledate za vse učence spremenjeni “Hišni red” in nekaj navedenih dokumentov. Tako bo že drugi “začetek šolskega leta” v šoli malo lažji, saj boste morebiti našli odgovor na kakšno vprašanje -ki jih je veliko.

Skupaj z vami se bomo trudili da bo začetek čim uspešnejši, da bo delo v šoli ponovno steklo in da bomo priporočila in omejitve vzeli za svoje.

Vsi upamo tudi na polno zdravja, na splošno izboljševanje razmer na tem področju in nadaljnje zniževanje številk na “Covid sledilniku”!

Branko Meznarič, ravnatelj

Vabim vas k ogledu naslednjih objav:

Hišni red (od 22.2.2021)

Okrožnica osnovnim šolam (11.2.2021)

Inšpektorat RS za šolstvo in šport