Spoštovani učenci in njihovi starši!Vlada RS je v novem Odloku spremenila odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Po novem je uporaba zaščitnih mask za učenke in učence od 6. razreda osnovne šole v vseh razredih obvezna. Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učenke in učence od 1. razreda do vključno 5. razreda osnovne šole, izključno ko so v matičnemu oddelku. Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učiteljice in učitelje v osnovnih šolah (ves čas v šoli, pri delu z otroki in na zunanjih šolskih površinah).
Na obvezno uporabo mask v prostorih vrtca in šole in na zunanjih površinah vrtca in šole, kot je zapisano v okrožnici, opozarjamo tudi starše.
Na spletni strani so tudi dobljene ugotovitve, opozorila in poziv Inšpektorata glede neupoštevanja nošenja zaščitnih mask.

Zavedam se, da nekatere moti, če poudarim, da samo skupaj lahko omejujemo širjenje okužb. A tudi sam sem v to trdno prepričan in zato tudi tokrat želim, da nam uspe omejevati že vedno bolj poznani novi virus v (žal) vedno novih oblikah ali sevih z relativno splošno znanimi metodami in da ostajamo čim dlje zdravi! Če se bomo trudili napraviti vse kar lahko bomo maksimalno odgovorni do sebe, naših potomcev in naših prednikov.
Branko Meznarič, ravnatelj

Priloga:

Hišni red
Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Izvajanje VIZ dejavnosti od 8.3.2021 dalje

Protokol prehrana – dopolnitve