NPZ- 2020/2021

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

POMEMBNI DATUMI:

4. 5. 2021 (torek) – SLJ 6.r., 9.r in 9.r (NIS)

6. 5. 2021 (četrtek) – MAT 6.r., 9.r in 9.r (NIS)

10. 5. 2021 (ponedeljek) – TJ 6.r., ŠPO 9.r in NAR 9.r (NIS)

Začetek pisanja je ob 8.30 uri, konec pa ob 9:30 uri oz. ob 10:00 za učenc s prilagoditvami.

Učenci vstopijo v šolo ob 8.10 uri, na oglasni deski MATEMATIKA se poiščejo  v učilnici v kateri pišejo in počakajo pred vrati učilnice.

Podrobnejše informacije bodo učenci dobili na oglasni deski vsak dan pred dnevom pisanja NPZ  in pri svojih razrednikih.