Uslužbenci OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, POŠ Cven in Vrtec Cven smo javni uslužbenci in tako dolžni spoštovati 30. člen ZIntPK, ki določa, da zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja (kot uradne osebe) lahko sprejmejo priložnostno darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih, kamor štejemo tudi zaključek izobraževanja.

Za zaposlene v vzgoji in izobraževanju je največja nagrada dobro opravljeno strokovno delo, ki se kaže kot učna uspešnost, dobri medsebojni odnosi, zaupanje otrok, učencev in njihovih staršev.

Priložnostno darilo ne sme presegati vrednosti 50€. Če presega, ga moramo vpisati v seznam daril.

Darilo, ki presega vrednost 100€ pripada zavodu.

Posebej izpostavljamo, da zaposleni v nobenem primeru ne smemo sprejeti darila, če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovineTakšno darilo smo zaposleni dolžni zavrniti.