INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

POMEMBNI DATUMI:

4. 5. 2023 (četrtek) – SLJ 6.r. in 9.r.

8. 5. 2023 (ponedeljek) – MAT 6.r. in 9.r.

10. 5. 2023 (sreda) – TJ 6.r. in GUM 9.r.

Začetek pisanja je ob 8.30 uri, konec pa ob 9.30 uri oz. ob 10.00 za

učence s prilagoditvami.

Učenci vstopijo v šolo ob 8.10 uri, na oglasni deski MATEMATIKA se poiščejo v kateri učilnici pišejo in počakajo pred učilnico.

Podrobnejše informacije bodo učenci dobili na oglasni deski vsak dan pred dnevom pisanja NPZ in pri svojih razrednikih.