Tema letošnjega Tedna otroka je » Povabimo sonce v šolo«.

V času od 2. do 6. oktobra 2017  bodo v okviru Tedna otroka potekale na naši šoli razne dejavnosti.

TEDEN OTROKA  

» Povabimo sonce v šolo «   (2.– 6. oktober 2017)

Časovni okvir izvedbe (1.–5. razred):

Predvideni datum izvedbe

Aktivnost oz. vsebina

 

Predvideni čas izvedbe Kraj

 

ponedeljek, 2. 10. 2017

1.razredi – DELAVNICE V KNJIŽNICI

4.a – KNJIŽNIČNA VZGOJA

7.30-11.05

1. ura

Splošna knjižnica Ljutomer

Knjižnica OŠIC

 

torek, 3. 10. 2017

3. razredi – ŠD (pohod)

2. razredi – DELAVNICE V KNJIŽNICI

4. razredi – ND – Obeležitev svet. dneva hrane

7.30 – 11.55

8.00 – 9.00

7.30 – 11.55

Ljutomer-Cven-Ljutomer

Splošna knjižnica Ljutomer

OŠIC

 

sreda, 4.10. 2017

1.razredi – SPREJEM V ŠOLSKO SKUPNOST

4. razredi – ŠD (ples, plezanje, košarka)

2.b – KNJIŽNIČNA VZGOJA

8.00 – 8.45

7.30 – 11.55

1 ura

Knjižnica OŠIC

ŠIC

Knjižnica OŠIC

 

četrtek, 5.10. 2017

3. razredi – KNJIŽNIČNA VZGOJA

2.a – KNJIŽNIČNA VZGOJA

4. razredi – POHOD V BABJI LOG

4.b in f – BRANJE Z BABICO

1 ura

1 ura

3 ure

1 ura

Knjižnica OŠIC

OŠIC

Šola – Babji log – šola

OŠIC

 

petek, 6.10. 2017

 

1.razredi – TD (kulturna dediščina)

3.razredi – ND (Zdrava prehrana)

5.razredi – KD po urah (Rumeno čudo)

2. razredi- SKRB ZA ZDRAVJE IN USTNO HIGIENO

4. razredi – ZDRAVSTVENA VZGOJA

4.b in f – KNJIŽNIČNA VZGOJA

4.a – BRANJE Z BABICO

7.30 – 11.55

7.30 – 11.55

8.15 – 9.05

2 uri

2 uri

1 ura

1 ura

 Ljutomer (center)

OŠIC

KD Ljutomer

OŠIC

OŠIC

Knjižnica OŠIC

OŠIC