Spoštovani starši in učenci devetega razreda,

srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci in dijaki lahko dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.

Informativni dan bo potekal:

–          v petek, 15. februarja 2019, ob 9. in 15. uri, ter

–          v soboto, 16. februarja 2019, ob 9. uri.

Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka obiskali šole, v katerih želijo dobiti informacije o vpisu.

 

Na informativnem se je dobro  informirati o:

–  20% kurikula, ki ga šola sama oblikuje in se lahko razlikuje od druge šole;

–  organiziranosti praktičnega pouka

–  možnosti glede vključevanja v mednarodne projekte;

–  možnostih glede izbirnosti predmetov;

–  dosežkih dijakov in uspehu na maturi;

–  osipu in zadovoljevanju potreb učencev s posebnimi potrebami;

–   disciplini in vrednotah …

 

 

Lepo pozdravljeni.