Učenci devetih razredov smo se udeležili podnebnega štrajka v organizaciji Mladih za podnebno pravičnost.

To so naše zahteve:

1. Zahtevamo takojšnje razogljičenje Slovenije v skladu z omejitvijo rasti globalne
temperature na največ 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo.
2.  Zahtevamo ukrepe za zmanjševanje porabe energije in takojšen pravičen prehod
na nizkoogljične vire energije.
3. Zahtevamo dostopen, učinkovit in zelen javni prevoz ter spodbujanje kolesarjenja
in pešačenja.
4. Zahtevamo ukrepe za spodbujanje sonaravne, lokalno pridelane, polnovredne in
pretežno rastlinske prehrane ter povečanje samooskrbe na državnem nivoju.
5. Zahtevamo vključitev celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh
ravneh izobraževanja.
6. Zahtevamo ukrepe za spodbujanje kvalitetnih in dostojnih zelenih delovnih mest.
7. Zahtevamo pravično krožno gospodarstvo, ki ne temelji izključno na zasledovanju
rasti bruto domačega proizvoda, temveč upošteva tudi alternativna merila
resničnega razvoja družbe.
8. Zahtevamo ukrepe za spodbujanje trajnostne, okolju in ljudem prijazne potrošnje
in proizvodnje ter skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.
9. Zahtevamo ukrepe za ohranjanje in povečevanje biotske raznolikosti ter
obnavljanje naravnih habitatov.
10. Zahtevamo, da se bremena prehoda v nizkoogljično družbo pravično razporedi –
stroške prehoda naj nosijo tisti, ki so krizo primarno povzročili (onesnaževalci,
bogati …) in ne šibkejše družbene skupine.

Podprite nas!