Postopno odpiranje šol

po razglasitvi pandemije in zaprtju šol dne 13.3.2020 ob 18.uri, zaradi zmanjševanja možnosti okužb COVID-19 v Sloveniji

z dnem 18. maj 2020

za 1., 2. in 3. razrede

Po več kot dveh mesecih šole po Sloveniji, učencem ponovno odpirajo svoja vrata. Najprej 18.5.2020 učencem 1., 2. in 3. razreda. Predvidoma naslednji teden še devetošolcem.

Ker del omejitev zaradi zmanjševanja možnosti okužb s koronavirusom in bolezni Covid-19, še velja, se poleg potrebne zaščitne opreme držimo še predvidenih omejitev, ki so na kratko:

 • varnostna razdalja 1,5 do 2 m medsebojne oddaljenosti,
 • brez medsebojnega dotikanja,
 • brez izmenjevanja gradiv in pripomočkov,
 • upoštevanja higiene kašlja in kihanja in umivanja rok,
 • deljenje oddelkov v skupine nad priporočeno število do 15 otrok, brez mešanja skupin, razen v JV in OPB (če nikakor ne gre drugače).

Seznam učencev 1.-3.razred

Oddelek Razrednik, dodatna skupina, OPB

1.a

+

PB1.r./1

razr.: Martina Kuzma

dod.sk.: Irena Tibaut

+ PB1.r.1sk.: Romana Rožman

1.b

+

PB1.r./2

razr.: Valerija Osterc

dod.sk.: Stanka Kukol

+ PB1.r.2sk.: Miloš Bavec

2.a

+

PB2.r.

razr.: Karmen Kupljen

+ PB2.r.: Janja Dovnik

2.b

razr.: Marta Rajh

dod.sk.: Katja Kraljič

+ PB2r.: Janja Dovnik

3.a

+

PB3.r.

razr.: Dragica Kumer

dod.sk.: Jasna Jurkovič

+ PB3.r.: Dani T., Marija R., Majda K., Mojca S., Romana R. P., Matej

3.b

razr.: Zdenka Bohinec

dod.sk.: Brigita Čeh

+ PB3.r.: Dani T., Marija R., Majda K., Mojca S., Romana R. P., Matej

Učenci v šolo PRVI DAN prinesejo:

 • s strani staršev izpolnjeno in podpisano IZJAVO z datumom ponedeljek, 18.5.2020,
 • svoje običajne šolske potrebščine in pripomočke,
 • več obleke, ker se bodo učilnice mnogo zračile,
 • vodo od doma v plastenki.

V šolo ne nosijo nobenih drugih predmetov, npr. igrač (da ni možnosti izmenjave).

Iz šole domov ne nosijo nič (razen obleke in obutve).

ZBIRANJE IN VSTOP V ŠOLO

Vstop v šolo staršem ali drugim osebam ni dovoljen. Izjemoma je mogoč le po predhodni najavi oz. dogovoru in z lastno osebno zaščitno opremo. Vedno se držimo priporočene oddaljenosti od drugih staršev in otrok.

VSTOP UČENCEV V ŠOLO

Prihod otrok v šolo: ob 7.20, prej bo šola zaklenjena (razen za udeležence JV).

Učenci vstopajo samostojno in posamično skozi vse tri vhode a ločeno po razredih:

 1. RAZRED: v varni razdalji počakajo pred običajnim »malim vhodom«, z dvoriščne strani in vzdolž dolge stene desno od »poševne klopi«.
 2. RAZRED: v varni razdalji počakajo pred vhodom z dvoriščne strani pri steni pred stopnicami in avtomatskimi drsnimi vhodnimi vrati.
 3. RAZRED: v varni razdalji počakajo na stopnicah pred vhodom z mestne strani, lahko na tlakovcu pred stopnicami z mestne strani.

JUTRANJE VARSTVO

Otroka starši ob dogovorjeni uri pripeljejo pred šolo in pokličejo telefonsko številko 031 812-667, da pride učiteljica po otroka.

PRIHOD PO OTROKA

Starši prihajajte prosimo po otrok na dogovorjeno uro. Če učenci niso zunaj, da bi jih vzeli pred šolo (igrala in ŠD se ne smejo uporabljati), so mogoče na zgornjem igrišču ali pa v šoli. Ker bodo vrata zaklenjena in ni vstopa, do 15. ure za predvsem otroke v 1. in 2.razredu pokličite informatorko (031 812-667) za predvsem otroke v 3.razredu pa Mateja Hanžekoviča (041 302-509), da vam prideta odklenit šolska vrata in pripeljeta vašega otroka. Po 15. uri pokličite 041 302-509.

SPLOŠNA PRAVILA V ŠOLI

 1. Učenci hodijo samostojno: od vhoda do garderob in do učilnic, do stranišča in nazaj.
 2. Ne dotikamo se ljudi in lastnine drugih.
 3. Pot: držijo se talnih oznak.

TALNE OZNAKE

  1. rumena označuje ŠIRINO POTI v določeni smeri (koridorja) in se je praviloma ne prestopa (oz. koridorja ne zapušča),
  2. modre puščice označujejo SMER hoje,
  3. na RDEČIH ČRTAH se zaustavljajo, saj označujejo priporočeno oddaljenost od druge črte (in drugega učenca).

1.VIO od 18.5.2020_v3

 

https://sio.si/2020/05/14/z-18-majem-postopno-odpiranje-vzgojno-izobrazevalnih-zavodov/