Postopno odpiranje šol po razglasitvi pandemije COVID-19 v Sloveniji,

z dnem 1. junij 2020

OBVESTILO za 4. in 5. razrede (in druge)

Po več kot dveh mesecih zaradi pandemije zaprtih šol v Sloveniji, šole ponovno odpirajo svoja vrata za 4. in 5. razrede (predvidoma 3. 6. še za 6., 7. in 8. razrede).

Veljal bo urniku, ki je veljal do pandemije.

Ker del omejitev zaradi zmanjševanja možnosti okužb z novim koronavirusom in bolezni Covid-19, še velja, se držimo še predvidenih ukrepov, ki so na kratko:

 • varnostna razdalja 1,5 do 2 m medsebojne oddaljenosti,
 • brez medsebojnega dotikanja,
 • brez izmenjevanja gradiv in pripomočkov,
 • upoštevanja higiene kašlja in kihanja in doslednosti pri umivanja rok,
 • oddelki tako, kot pred pandemijo, s poudarkom na čim večji medsebojni razdalji v posameznih razredih,
 • pouk v matičnih učilnicah s sedežnim redom na stolih za 1., 2., 3., 4. in 5. razrede,
 • ni prehajanja učencev med razredi (razen pri predvsem izbirnih predmetih),
 • malica v matičnih učilnicah, mize se čistijo pred in po prehranjevanju, umivanje rok pred in po malici,
 • maske za otroke stare nad 12 let (uporabijo lahko svoje ali jih dobijo jih pri vhodu v šolo), ki jih uporabljajo izven učilnic, so zelo priporočene, saj predstavljajo dobro zaščito sebe in drugih, ko ni možno zagotavljanje razdalje več kot 1,5m.

Učenci 4. in 5. razreda v šolo PRVI DAN prinesejo :

 • s strani staršev izpolnjeno in podpisano IZJAVO z datumom ponedeljek, 1.6.2020, ki jo oddajo razredniku (ali drugemu učitelju 1. šolsko uro),
 • svoje običajne šolske potrebščine in pripomočke,
 • več obleke, ker se bodo učilnice mnogo zračile,
 • vodo od doma v plastenki.

V šolo ne nosijo nobenih drugih predmetov, npr. igrač (da ni možnosti izmenjave).

Iz šole domov ne nosijo nič (razen obleke in obutve).

ZBIRANJE PRED VSTOPOM V ŠOLO

Vstop v šolo staršem ali drugim osebam ni dovoljen. Izjemoma je mogoč le po predhodni najavi oz. dogovoru in z lastno osebno zaščitno opremo. Vedno se držimo priporočene oddaljenosti od drugih staršev in otrok.

VSTOP UČENCEV V ŠOLO (MATIČNA ŠOLA)

Prihod otrok v šolo: ob 7.20, prej bo šola zaklenjena (razen za udeležence JV).

Učenci vstopajo samostojno in posamično skozi vse tri vhode a ločeno po razredih:

 1. RAZRED: v varni razdalji počakajo pred običajnim »malim vhodom«, z dvoriščne strani.
 2. RAZRED: v varni razdalji počakajo pred običajnim »malim vhodom«, (TO JE SPREMEMBA, saj so do sedaj dva tedna vstopali na vhod z avtomatskimi vrati).
 3. RAZRED: v varni razdalji počakajo na stopnicah pred vhodom z mestne strani.
 4. in 5. RAZRED: po potrebi uporabljajo enega od obeh vhodov v novi del stavbe.

V GARDEROBAH se učenci zadržujejo čim manj časa, za odložiti oblačilo in čevlje ni potrebnega veliko časa. S čim krajšim zadrževanjem v garderobi zmanjšamo možnosti prenašanja okužb. Garderobe naj učenci zapustijo čim prej!

JUTRANJE VARSTVO

Ni sprememb od začetka pouka v maju za 1. (do 3. razredov).

PRIHOD PO OTROKA

Starši prihajajte prosimo po otrok na dogovorjeno uro. Če učenci niso zunaj, da bi jih vzeli pred šolo, so mogoče na zgornjem igrišču ali pa v šoli. Učiteljice PB bodo praviloma iste kot pred pandemijo. Ker bodo vrata zaklenjena in ni vstopa, pokličite 031 812-667.

SPLOŠNA PRAVILA V ŠOLI

 1. Učenci hodijo samostojno: od vhoda do garderob in do učilnic, do stranišča in nazaj.
 2. Ne dotikamo se ljudi in lastnine drugih.
 3. Pot: držijo se talnih oznak.
 4. Kosilo bo v jedilnici po časovno prilagojenih terminih, posebej je treba upoštevati že znana pravila (higiena rok, kašlja, medsebojno oddaljenost, talne oznake,…).

TALNE OZNAKE

  1. rumena označuje ŠIRINO POTI v določeni smeri (koridorja) in se je praviloma ne prestopa (oz. koridorja ne zapušča),
  2. puščice označujejo SMER hoje,
  3. na RDEČIH ČRTAH se zaustavljajo, saj označujejo priporočeno oddaljenost od druge črte (in drugega učenca).

 

Dodatna opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke v času zaključka epidemije SARS-2-CoV (obisk vrtcev, šole)

Branko Meznarič, ravnatelj