Informiranje

 Predavanje za starše o vzgoji otrok

Ureditev dovozne ceste do OŠIC Ljutomer

Odgovor občine Ljutomer glede urejanja problematike prevoza učencev OŠIC

  • Realizacija zadanih nalog

Realizacija zadanih nalog za šolsko leto 2013/2014

  • Vabila na roditeljske sestanke 
  • Dopisi

   Proračun 2014

Dopis – urejanje problematike prevoza učencev OŠIC Ljutomer

Dopis sveta staršev z dne 20. novembra

Dopis predloga šole za predstavitev IKT učencem

 

  • Ostala Vabila

Vabilo na 3. sestanek sveta staršev