Skoči na glavno vsebino

LEGO SPIKE – PROGRAMIRANJE

V torek, 26. 3. 2024 od 13.10 do 14.45 sta dva asistenta UNI-MB, FERI, iz Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike, izvedla eno delavnico programiranja dveh robotov Lego Spike Prime. Poudarek je bil na programiranju robotske roke, ki je pobirala kocke in jih razvrščala po določenih kriterijih. Pri tem je šlo za spoznavanje in uporabo spremenljivk, zank, definicije in klica funkcij, na povsem praktičnem primeru.

Obe skupini sta uspešno opravili nalogi.

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali pridobiti mlade strokovnjake v naše okolje, ker se učenci le tako dodobra spoznajo raznolikost in širino uporabe programiranja v vsakdanjem življenju pa tudi spoznavajo z morebitnimi mentorji na višjih stopnjah šolanja.

Mentor: Branko Meznarič, učitelj

Dostopnost