Skoči na glavno vsebino

Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO ŠOLE

Osnovna šola Ivana Cankarja s podružnično šolo Cven in enoto vrtca otrokom in učencem ustvarja primerno in spodbudno okolje za razvoj in učenje, pridobivanje kakovostnega znanja ter optimalno razvijanje spretnosti, svoje osebnosti in talentov.

Šola s svojim delom zagotavlja uresničevanje ciljev vzgoje in izobraževanja, zapisanih v 2. členu Zakona o vrtcih, Zakona o osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

VIZIJA

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer si prizadeva biti šola, ki bo učencem nudila varno, zdravo in spodbudno učno okolje.
Učence bomo vzgajali v duhu vrednot s poudarkom na kvalitetnem znanju, ustvarjalnosti, individualnosti, samostojnosti in odgovornosti.
Naša prioriteta je, da se bodo deležniki šole počutili sprejeti in zadovoljni. Ustvarjali bomo pogoje, ki bodo prav tako omogočali dobro psihično in fizično počutje. Tako bomo pripomogli k trajnostnemu in kakovostnemu razvoju šole.

Dostopnost