Standardi znanja so objavljeni v digitalnih učnih načrtih:

https://dun.zrss.augmentech.si/#/