Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda

SVET ZAVODA

Ima štiriletni mandat (februar 2012 do februar 2016 ) in ga sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki ustanovitelja: Simon Smodiš, Matevž Jakelj, Valentina Lovrec;
  • pet predstavnikov delavcev šole: Darinka Budna, Nataša Gaberc Pintarič, Marjetka Vidovic, Daniel Tement, Nataša Novak;
  • trije predstavniki staršev: Renata Škrget, Darko Ščavničar in Robert Nedok.

Predsednica sveta šole je Darinka Budna, namestnica predsednice pa Nataša Gaberc Pintarič.

 

PROGRAM DELA SVETA ZAVODA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Dostopnost