Skoči na glavno vsebino

WIFI IN ELEKTROMAGNETNO SEVANJE

V okviru projekta SIO-2020 smo na OŠ Ivana Cankarja in podružnicah vzpostavili brezžično omrežje, ki omogoča zanesljivo in hitro povezavo v splet.

Ker naprave, ki oddajajo in prejemajo brežične signale povzročajo določeno mero elektromagnetnega sevanja, si lahko preberete in prenesete letak in brošuro o vplivih brezžičnih omrežij, ki jo je pripravil Projekt Forum EMS, v katerih je zapisano, v kolikšni meri katere naprave vplivajo na nas.

Meritve elektromagnetnega valovanja je INIS opravil v prostorih Arnesa, ki uporablja enake dostopovne točke kot VIZ, in v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki je vključen v projekt WLAN-2020.

V obeh primerih je iz rezultatov meritev razvidno, da na človeku dostopnih lokacijah na razdalji 100 cm ali več, vrednosti električne jakosti polja dosegajo le nekaj odstotkov mejne vrednosti. Kadar na opremo niste povezani z napravami, je ta vrednost še veliko manjša.

Rezultate meritev in podrobnejša pojasnila najdete na spletni strani Arnesa.

Letak_naprave-wi-fi-in-zdravje_pogosta-vprasanja-in-odgovori_e

Brošura_elektromagnetna-sevanja_naprave-wi-fi-in-zdravje_e

Dostopnost