Skoči na glavno vsebino

TRAJNOSTNA MOBILNOST

V Evropskem tednu mobilnosti(16. 9. 2023 – 22. 9. 2023, tema »Varčne poti«) smo
izvedli dve anketi. Prva anketa je bila namenjena učencem, kjer smo jih povprašali,
kako so prišli v šolo. Učenci so podali nekaj predlogov za spremembe in izboljšave
za bolj trajnostni prihod v šolo. Z zbranimi in analiziranimi podatki bomo lahko
prispevali k izboljšanju dostopnosti šole in varnosti učencev.


Druga anketa je bila namenjena zaposlenim. Le ta nam bo v pomoč, da bomo bolje
razumeti prednosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve prihoda zaposlenih v službo.
Obe anketi sta bili anonimni in nam bosta v pomoč pri pripravi Mobilnostnega načrta.
V tem času smo spremljali tudi promet na Cankarjevi cesti od 6.45 ure do 7.30 ure.
Pri tem nam je pomagal gospod T. Ficko in učenec M. Sršen.


Na spodnjem grafu je prikazan delež udeležencev v prometu v odstotkih. Iz
pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da s tovrstnimi aktivnostmi vzpodbujamo
starše in otroke k trajnostni mobilnosti, saj se je uporaba avtomobila kot prevoznega
sredstva zgolj v petih dneh zmanjšala za sedem odstotkov. Prav tako se je povečala
uporaba koles za sedem odstotke. Povzamemo lahko, da bi bilo smiselno ponoviti
aktivnosti štetja prometa, saj bo to posledično razbremenilo promet na Cankarjevi
cesti.

V sklopu pouka in podaljšanega bivanja se je odvilo veliko dejavnosti na temo
»Varčne poti«.

Marjeta Kuhar

Dostopnost