Skoči na glavno vsebino

Doktrina svetovalnega dela

Doktrina šolskega svetovalnega dela temelji na Programskih smernicah šolskega svetovalnega dela, Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, Programskih smernicah za delo z učenci z učnimi težavami, Etičnem kodeksu svetovalnih delavcev …

Iz konceptov izhaja, da gre za interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Temeljna naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi deležniki vzgojno izobraževalnega procesa in po potrebi tudi z drugimi zunanjimi ustanovami.

Dostopnost