Skoči na glavno vsebino

Info o šoli in kontaktni podatki

KDO SMO

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer je javni vzgojni izobraževalni zavod, ki vključuje matično osnovno šolo v Ljutomeru, podružnično osnovno šolo na Cvenu, enoto vrtca pri podružnični šoli na Cvenu. Izvajamo štiri različne programe vzgoje in izobraževanja: predšolsko vzgojo, program osnovne šole ter prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami. Izvajamo tudi mobilno specialno pedagoško pomoč otrokom in učencem drugih vrtcev in šol na območju upravne enote Ljutomer.

 

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Matična šola Ljutomer: 380 učencev v 18 oddelkih.

Podružnica Cven: 40 učencev v 3 oddelkih.

Vrtec Cven:  42 otrok v 3 oddelkih.

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

54 strokovnih delavcev, 20 tehnično administrativnih delavcev in 6 spremljevalcev.

 

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER

Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer

Ravnatelj: Jan Filipič   02 58 44 302 

Pomočnica ravnatelja: Martina Kuzma   02 58 44 304 

Tajništvo: Danica Šadl   02 58 44 300

Fax:   02 58 44 311

Računovodstvo: Bojana Gošnjak   02 58 44 310

                          Rastko Gracin   02 58 44 320

Elektronska pošta: tajnistvo@osicl.si

Spletna stran: http://www.osicljutomer.si

Številka žiro računa: 01263-6030665667

Davčna številka: 92006582

Matična številka: 5085012000

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN IN VRTEC CVEN

Cven 3/c, 9240 Ljutomer

Vodja šole:   Tanja Trstenjak   02 58 11 101

Pomočnica ravnatelja-vodja vrtca:   Marjetka Zmazek   02 58 49 600

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

doc.dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.

Naslov: Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: miha.dvojmoc@infocenter.si

Telefonska št.: 00 386 31 692 524

 

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 Ustanovitelj šole je Občina Ljutomer.

Obina Ljutomer grb

 

(Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013).

 

 

 

Dostopnost