KDO SMO

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer je javni vzgojni izobraževalni zavod, ki vključuje matično osnovno šolo v Ljutomeru, podružnično osnovno šolo na Cvenu, enoto vrtca pri podružnični šoli na Cvenu. Izvajamo štiri različne programe vzgoje in izobraževanja: predšolsko vzgojo, program osnovne šole ter prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami. Izvajamo tudi mobilno specialno pedagoško pomoč otrokom in učencem drugih vrtcev in šol na območju upraven enote Ljutomer.

Število učencev v š.l. : 2022/2023

ŠTEVILO ODDELKOV

Matična šola Ljutomer: 388 učencev v 19  oddelkih.

Podružnica Cven: 35 učencev,  3 oddelki.

Vrtec Cven:  46 otrok, 3 oddelki.

 

Število zaposlenih v letošnjem šolskem letu :

59 strokovnih delavcev, 17,5 tehnično administrativnih delavcev in 3 spremljevaci.

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER

Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer

Ravnatelj: Branko Meznarič  02 58 44 302

Pomočnica ravnatelja: Majda Kolbl   02 58 44 304

Tajništvo: Danica Šadl   02 58 443 00

Fax:  02 58 44 311

Računovodstvo: Bojana Gošnjak 02 58 44 310

    Rastko Gracin

Elektronska pošta: tajnistvo@osicl.si

Spletna stran: http://www.osicljutomer.si

Številka žiro računa: 01263-6030665667

Davčna številka: 92006582

Matična številka: 5085012000

Podružnična šola Cven z enoto vrtca

Cven 3/c, 9240 Ljutomer

Vodja šole:   Tanja Trstenjak   02 581 11 01

Vodja vrtca:   Marjetka Zmazek   02 584 96 00