Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Druge pomembne informacije in povezave za učence in starše 9. razredov.

  • TRŽNICA SREDNJIH ŠOL bo v četrtek, 23. novembra 2023, med 16. in 18. uro. Za našo šolo je rezerviran termin od 17. do 18. ure.
  • Elektronski vprašalnik o poklicni poti – eVPP  Karierna središča RS za zaposlovanje bodo vse leto izvajala individualno in skupinsko svetovanje. Starši in učenci se lahko naročijo za obisk in izpolnijo Vprašalnik o poklicni poti pri njih in si pridobijo še druge pomembne informacije o možnostih nadaljnjega šolanja in poklicih.V kolikor želite, da učenec v šoli izpolni vprašalnik morate starši  izpolniti in podpisati pooblastilo. Pooblastilo dobi učenec pri razredničarki ali pri svetovalni delavki. Opis vprašalnika najdete na: https://www.mojaizbira.si/novice/vprašalnik-o-poklicni-poti  
  • Spletni portal Moja izbira – ponuja pomembne informacije o poklicih in izobraževanju. Poleg opisov je na voljo 350 videov predstavitev poklicev www.mojaizbira.si

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa v posamezni program srednje šole se upoštevajo:

  • zaključne ocene obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Učenec lahko pridobi največ 175 točk;
  • za umetniške programe ( umetniška gimnazija, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja …)  preizkus nadarjenosti;
  • za športne oddelke športni dosežki.

Za dodatne informacije, pogovore in pojasnila je na voljo Jelka Kodba. 

E- mail: jelka.kodba@guest.arnes.si

TEL: 02 5844 307

Dostopnost