Skoči na glavno vsebino

Šolski okoliš in območje šole

ŠOLSKI OKOLIŠ

Okoliš matične šole obsega naselja: Babinci, Noršinci, Spodnji Kamenščak, Ljutomer, Cven, Mota, Krapje, Radomerje, Radomerščak od hišne številke 1 do hišne številke 45 in hišna številka 62, Slamnjak od hišne številke 32 do zadnje hišne številke, Cuber, Železne Dveri, Plešivica, Jeruzalem, Gresovščak, Šalinci, Krištanci, Grlava, Ilovci. Učenci iz naselij Šalinci, Krištanci in Grlava se na podlagi posebnega dogovora vpisujejo in obiskujejo Osnovno šolo Križevci.

Okoliš podružnične šole na Cvenu obsega naselja: Cven, Mota in Krapje.

OBMOČJE ŠOLE

OBMOČJE matične šole v Ljutomeru obsega šolsko zgradbo in športno dvorano, šolsko dvorišče in parkirne površine, zunanje športno igrišče, šolski vrt, zelenico in stopnišče do Vrazove ulice.

OBMOČJE podružnice Cven z vrtcem Cven obsega zgradbo šole in vrtca s telovadnico, zunanje otroško igrišče, zunanje športne površine in zelenice ter šolski vrt.

Dostopnost