SEZNAM DELAVCEV V ŠOL. LETU 2022/23   

Z.št.

PRIIMEK IN IME

STROKOVNI DELAVCI

1. Bajzek Renata
2. Bavec Miloš
3. Čeh Brigita
4. Dovnik Lilijana
5. Filipič Jan
6. Gajser  Maja
7. Gerič Mitja
8. Gracin Dr. Teja
9. Huber Andrej
10. Ilešič Tatjana
11. Jug Katja
12. Kaučič Jelka
13. Kaučič Vitomir
14. Kodba
Jelka
15. Kolbl Majda
16. Kunić Milena
17. Kolbl Monja
18. Kraljič Katja
19. Kuhar Marjeta
20. Kukol Stanka
21. Kumer  Dragica
22. Kupljen Karmen
23. Kuzma Martina
24. Ljubec Metoda
25. Makoter Darja
26. Makovec Julijan
27. Meznarič Branko
28. Ohman Metka
29. Osterc  Valerija
30. Rajh  Marta
31. Rakuša
Marija
32. Ploj Aleš
33. Sarjaš Sobočan Metka
34. Slana  Nataša
35. Slavič Mojca
36. Sobočan Matej
37. Šparakl  Natalija
38. Štefanec  Stina
39. Tement  Daniel
40. Tibaot Irena
41. Topolovec Marijana
42. Voršič Slavko
43. Vuk Nataša
44. Zanjkovič Samo
45. Zanjkovič Tanja
46. Zebec Darinka
47. Žerdin Vito
48. Žibrat Milena
     
  PODRUŽNICA CVEN  
     
 1. Gaberc Pintarič Nataša
 2. Habjanič Katja
 3. Repa Katja
 4. Rožman Peša Romana
 5. Špilak Urška
 6.  Trstenjak Tanja
     
  VRTEC CVEN  
     
1. Brezovar Sanja
2. Dovnik
Janja
3. Grantaša  Katja
4. Horvat Mateja
5. Kolbl Irena
6. Rous Špela
7. Vargazon Kristina
8. Zmazek Marjeta
     
  TEHNIČNI DELAVCI  
     
1. Ajlec Irena
2. Belcl Mateja
3. Belcl Anica
4. Černjavič  Janja
5. Erhatič Ana – CVEN
6. Erhatič Milan- CVEN
7. Lukman Kristina
8. Lukovnjak Kramberger Srečko- IC
9. Kelenc Karmen
10. Kramberger Helena
11. Krajner Sonja
12. Kozar Jaka
13. Kukolj Ida
14. Makoter Stanko
15. Meznarič Milica
16. Pavliček  Darja – Cven
17. Recek  Anica
18. Stanjko Nika
     
  RAČUNOVODSTVO/ TAJNIŠTVO  
     
 1. Gracin Rastko
 2. Šadl Danica
 3. Gošnjak Bojana