NPZ – 2021/2022

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

POMEMBNI DATUMI:

  1. 5. 2022 (sreda) – SLJ 6.r. in  9.r.
  2. 5. 2022 (petek) – MAT 6.r. in 9.r.
  3. 5. 2022 (torek) – TJ 6.r. in TIT 9.r.

Začetek pisanja je ob 8.30 uri, konec pa ob 9.30 uri oz. ob 10.00  za

učence s prilagoditvami.

Učenci vstopijo v šolo ob 8.10 uri, na oglasni deski MATEMATIKA se poiščejo v kateri učilnici pišejo in počakajo pred učilnico.

Podrobnejše informacije bodo učenci dobili na oglasni deski vsak dan pred dnevom pisanja NPZ in pri svojih razrednikih.

NPZ- 2021/2022

Spoštovani starši in učenci !

Sporočamo vam, da so za šolsko leto 2021/2022 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. V njej boste našli vse informacije o nacionalnem preverjanju znanja.

Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica (http://www.ric.si), zavihek nacionalno preverjanje znanja.

Koledar z datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli lahko najdete tudi na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Solski-koledar/2021-22/navodila_koledar_NPZ_2021-22.pdf