zdrava prehrana

 

Cenik šolske prehrane za šolsko leto 2016/2017

Subvencioniranje prehrane v šolskem letu 2016/2017

Graf razdelitve sadja v šolskem letu 2015/2016

Pravila šolske prehrane

Pravila o subvencioniranju šolske prehrane 

Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Dodatna subvencija malice za učence in dijake

Smernice zdravega prehranjevanja

Zakon o šolski prehrani (SUBVENCIJE)

Strokovno mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, glede uživanja energijskih pijač in pijač z dodanimi sladkorji