Skoči na glavno vsebino

Program karierne orientacije

Karierna orientacija

 

IZVLEČEK IZ ROKOVNIKA ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK PROGRAMOV NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

V celoti je na razpolago na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

ROKOVNIK

Vpis v srednje šole ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (uradni list RS, št. 12/2006, 12/08 in 30/18)

 1.  

Objava Razpisa za vpis v SŠ in dijaške domova;

MIZŠ

do 16.1.2023

 

januar

________________

februar

 1.  

Seznanitev učencev in staršev z glavnimi značilnostmi razpisa za vpis v SŠ

 

do 15. 2. 2023

 1.  

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

Srednje šole, Dijaški domovi

17. in 18. 2. 2023

februar

marec

 1.  

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za vpis v športne programe (športni oddelek)

učenci

2.3. 2023

 1.  

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija(š)

Srednje šole, ki izvajajo programe, za katere je potrebno izvajati posebne vpisne pogoje

med 10.

in 20. 3. 2023

 1.  

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija(š)

Srednje šole, ki izvajajo programe, za katere je potrebno izpolnjevati posebne vpisne pogoje

27. 3. 2023

 1.  

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/2024

Kandidati

do 3. 4. 2023

april

 1.  

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

MIZŠ

7. 4. 2023

do 16. ure

 1.  

Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024 (spletna stran MIZŠ)

MIZŠ

19. 4. 2023

 1.  

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024

Prijavljeni kandidati za vpis

24.4.2023 do 14. ure

 
 1.  

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

Srednje šole

29. 5. 2023

maj

junij

junij

________________

julij

_______________

avgust

 1.  

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)

Kandidati, srednje šole

med 16. in 21. 6. 2023

do 14. ure

 1.  

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog

Srednje šole

21. 6. 2023 do 15. ure

 1.  

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)

MIZŠ

21. 6. 2023 do 16. ure

 1.  

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka

Kandidati, ki so bili neuspešni v 1. krogu izbirnega postopka, Srednje šole

z omejitvijo vpisa

23. 6. 2023

do 15. ure

 1.  

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

Srednje šole

29. 6 2023

do 15. ure

 1.  

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

Kandidati,

srednje šole

30.6. 2023

do 14. ure

 1.  

Vnos podatkov o številu prostih mest (v posebno rubriko Prosta mesta po 1. in 2. krogu – potrebno vnesti ročno!)

Srednje šole

3. 7. 2023

do 14. ure

 1.  

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

MIZŠ

3. 7. 2023

do 15. ure

 1.  

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Kandidati

31. 8.2023

 

 

 

Druge pomembnejše povezave:

Državne štipendije : Spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

CSD Ljutomer ( državne štipendije) www.csd-ljutmer.si

Zoisove štipendije: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois

Kadrovske štipendije Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije http://www.sklad-kadri.si/si/kadrovske-stipendije

Moja izbira – ponuja pomembne informacije o poklicih in izobraževanju. Poleg opisov je na voljo 350 videov predstavitev poklicev www.mojaizbira.si

 

 

Dogodki za učence in starše:

 

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa v posamezni program srednje šole se upoštevajo:

– zaključne ocene obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Učenec lahko pridobi največ 175 točk;

– za umetniške programe ( umetniška gimnazija, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja …)

preizkus nadarjenosti;

– za športne oddelke športni dosežki.

 

Svetovalna delavka Jelka Kodba, socialna delavka

8. razred

Cilj: spoznavanje poklicev preko spleta

1.Učenci, vzamite si nekaj časa in si na spletu poglejte videoposnetke poklicev in programe srednjih šol. Oglejte si predmetnike izobraževalnih programov, ki vas zanimajo.

Predlagam: TO BO MOJ POKLIC ( kratki filmi o različnih poklicih) na spletnih strani:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/to%20bo%20moj%20poklic

http://www.mojaizbira.si/poklici

in predstavitev poklicnega izobraževanja ( izobraževanje traja 3 leta), na spodnji povezavi:

http://www.mojaizbira.si/poklicizajutri

2. Vabim vas tudi, da odgovorite na vprašalnik o osebnostnih lastnosti, da boste bolje spoznali sebe in svoje poklicne interese. Vprašalnik je malo daljši, vendar boste gotovo izvedeli nekaj novega in zanimivega o sebi. Lahko pa izberete krajšega, ki je v prilogi (delovni list).

Cilj: Spoznavanje sebe

Rešite: Vprašalnik osebnostnih lastnosti Zavoda RS za zaposlovanje

https://esvetovanje.ess.gov.si/KaksenSem/OsebnostneLastnosti/VprasalnikOsebnostneLastnosti

3. Na spodnji povezavi imate kratki anonimni Vprašalnik o poklicni poti za osnovnošolce, ki nam ga je poslal Regijski razvojni center Murska Sobota.

https://www.1ka.si/a/264373

V projektu poizvedujejo o pričakovanjih glede vaših poklicnih poti in zanimanju za vajeniške poklice.

Vse, ki imate kakršnokoli vprašanje povezano s karierno orientacijo ali potrebujete kakšno drugo pomoč/nasvet, vabim, da mi to sporočite na elektronski naslov: jelka.kodba@guest.arnes.si Vesela pa bom tudi vsake druge vaše e-pošte.

Želim vam čim manj stresa v tem “korona času” in predvsem ostanite zdravi.

Jelka Kodba, socialna delavka

INTERES – VAJA

1.vaja – Interes

KARIERNA ORIENTACIJA 9. RAZRED – rokovnik

(šolsko leto 2020/2021 za vpis v srednje šole v šolskem letu 2021/2022)

Objava Razpisa za vpis v srednje šole (MIZŠ) januar 2021
Informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih 12. in 13. 2. 2021
Prijava kandidatov k preizkusu posebne nadarjenosti  in posredovanje dokazil za športne programe

do 4.3. 2021

 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti med 11.3. in 20. 3. 2021
SŠ posredujejo kandidatom potrdila  o opravljenih preizkusih nadarjenosti in izpolnjevanju pogojev za športne programe do 26.3. 2021
Prijava za vpis v 1. letnik SŠ do 2. aprila 2021
Javna objava številčnega stanja prijav  (spletna stran MIZŠ)
 8. 4. 2021 do 16. ure
Morebitni  prenosi  prijav kandidatov do 22. 4. 2021
Javna objava omejitve vpisa  (spletna stran MIZŠ)

do 21. 5. 2021 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa do 27.5. 2021
Vpis oziroma izvedba 1. kroga vpisnega postopka med  16. in 21. 6. 2021
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in informacije za 2 krog do 21. 6. 2021 do 15. ure
Prijava  v 2. krog izbirnega postopka do 24. 6. 2021 do 15. ure

Vpis kandidatov  2. kroga  izb. postopka

Objava prostih mest po 1. in 2. krogu vpisnega postopka

Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta

do 30.6. 2021 do 14. ure

1.7.2021 do 15.ure

do 31. 8. 2021

 Druge dejavnosti in informacije:

 Poklicni barometer je raziskava, ki za naslednje leto za 177 poklicev napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Več lahko preberete na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2019

 –  Individualni/skupinski razgovori (informiranje, svetovanje, ) vse leto rezerviran termin ob petkih 7.uro

– Moja izbira ponuja pomembne informacije o poklicih in izobraževanju. Poleg opisov je na voljo 350 videov predstavitev poklicev www.mojaizbira.si

–  uporaba interaktivne spletne aplikacije Kam in kako. Učenci imajo navodila o prijavi v svojih spletnih učilnicah “Razredna ura”.

– timske obravnave (razrednik, šolska svetovalna služba), januar 2021

– predstavitev Razpisa za srednje šole učencem 9. razreda, januar 2021

 – spremljanje številčnega stanja prijav, in svetovanje ob morebitnih prenosih     in obveščanje o omejitvi vpisa (internet)

Državne štipendije : Spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije

CSD Ljutomer ( državne štipendije) www.csd-ljutmer.si

Zoisove štipendije: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois

Kadrovske štipendije Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije http://www.sklad-kadri.si/si/kadrovske-stipendije

Več informacij v zvezi z izobraževanjem,  izbiro poklica, šolanja, trgu dela in štipendijah najdete na spodnjih povezavah:

RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

RS Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dostopnost